Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 452
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43472346: Abidin Ureya - Doba ľadová
31577148: ÁČKO, a.s.
43724019: Adriána Škutová - ADDA
36368709: Agromilk, s.r.o.
36816418: AKNELA, s.r.o.
37040081: Alena Baráková
36406716: ALEX - Mode, s.r.o.
44669674: Alojz Jurčina
43485511: Andrea Dvorská DoriaDo
43140980: Andrea Ena
41889291: Anna Hrabovská
31932053: Anna Jamrichová - ZUBNÁ TECHNIKA
43838081: Anna Kupčová
41421639: Anna Lesáková
44860803: Anna Žilincová
10860231: Anton Hrnčiar
37576925: Anton Kubík OFK
10862501: Anton Lysý, Kamenársky majster
10863583: Anton Moravčík
40932109: Anton Sivoň